Centar znanja o međuopštinskoj saradnji

Prezentacije relevantne za održivi lokalni razvoj možete pogledati i preuzeti sa SlideShare albuma Projekta

Međuopštinska saradnja Unapređenje rada lokalnih samouprava Zapošljavanje mladih Učešće javnosti Unapređenje poslovne klime

Unapređenje rada lokalnih samouprava
Ovde možete naći materijale koji mogu pomoći lokalnim samoupravama da poboljšaju kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi, povećaju efikasnost i smanje troškove poslovanja

Utvrđivanje cene komunalnih usluga
Upravljanje javnim prihodima i rashodima
Administriranje poreza na imovinu
Priprema i upravljanje projektima
Profesionalizacija zaposlenih
Analiza funkcionalnosti opštinskih internet prezentacija
Javno - privatno partnerstvo
Vodic za sprovodjenje kampanje Iz Lavirinta
Postupak sprovodjenja popisa sredstava u javnoj svojini
Povratak na vrh
Zapošljavanje mladih

Assessment of the Labour Market in Serbia
Agenda za nove veštine i nova radna mesta
Anketa o poslovnim veštinama 2011
Mladi u pokretu
Occupational Skills Survey 2011
Profilisanje nepovoljnog položaja na tržištu rada
USAID enterpreneurship toolkit
Prvi godisnji izvestaj FZZM
Priručnik za izradu plana zapošljavanja
Youth employment policy and action plan
Ključna inicijativa strategije Evropa 2020
Youth enterpreneurship
Asessment of Youth Employment Opportunities 1
Asessment of Youth Employment Opportunities 2
Youth Public Policy in Serbia
CoE Reviews on youth policies and youth work - Serbia
EU practices in recognition of non-formal learning
Youth, entrepreneurship and non-formal learning
Nacionalna strategija zapošljavanja 2011 - 2020
Youth Pass - vodič Evropske komisije
Vodič za karijerne savetnike
This is Youth Work: Stories from Practice
Global employment trends for youth 2012
OECD Skills Policy Strategy May 2012

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) new Skills Strategy aims to boost jobs and growth. The strategy calls for investment in education and skills to be prioritised in OECD Member States. Among its recommendations, it underlines the necessity to improve the quality of learning outcomes by focusing on the skills-oriented learning first instead of qualifications-focused education. The strategy also recommends Member States to facilitate the internal and cross-border mobility of skilled workers.

Youth and skills, Putting education to work
Guide to Youth Labor Market Assessment
Analiza tržišta rada u Srbiji u 2012.
Analiza tržišta rada u Srbiji u 2012. II deo
USAID Policy Youth in development
Labor market in Western Balkans
Vodič za umrežavanje mladih
Handbook for facilitators, "Learning to learn" Project
Analiza tržišta rada u Srbiji u 2013.

Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada, NSZ i USAID projekat održivog lokalnog razvoja, novembar 2013

Prava mladih u radnom odnosu - brošura
Prava mladih u radnom odnosu - Priručnik za instruktore
Prava mladih u radnom odnosu - Vodič za instruktore
Ugovorno uređivanje radnih praksi u Srbiji
Recommendations for tackling youth unemployment
Studija izvodljivosti za otvaranje državnog integrisanog univerziteta u Užicu
Primer ugovora o stručnom usavršavanju
Karijera po meri mladih
Povratak na vrh
Učešće javnosti
Ovde možete naći informacije o važnosti i načinima uključivanja građana u donošenje ključnih odluka u njihovim lokalnim zajednicama

Podsetnik o uključivanju dece i mladih u lokalne akcije za decu
Standards of Public participation
Priručnik za učešće javnosti
Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću
Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva
Opština i javnost
Evropska povelja o učešću mladih
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Izgradnja mostova izmedju građana i lokalne samouprave
Code of good practice for civil participation
Neposredno učešće građana u donošenju odluka
USAID NGO Sustainability Index
Povratak na vrh
Unapređenje poslovne klime

Privlačenje direktnih investicija - I deo
Privlačenje direktnih investicija - II deo
Lokalna siva knjiga i Kodeks saradnje sa privredom
Industrial Zone Concept Development Plan
FDI Assessment Questionnare for Municipalities
Razvoj turizma - I deo
Razvoj turizma - II deo
NARR i InTER - Analiza stanja poslovne infrastrukture
Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem
Razvoj mlekarskog sektora Peštera
Regionalni projekat
Analiza u procesu planiranja razvoja konkurentnosti
Capital Finance Management
Brownfield Assesment
Factsheet on Tourism in Europe
Analiza naučno-tehničkih i obrazovnih potencijala za podršku razvoju sektora MSP
Analiza turističke ponude za međuopštinsko partnerstvo predvođeno Kraljevom
Plan razvoja mlekarstva u Zlatiborskom okrugu
Program razvoja turizma 2012-2022 za partnerstvo predvođeno Kraljevom
A Review of Business–University Collaboration
EU International Strategy for Research and Innovation
Studija izvodljivosti mogućnosti korišćenja biomase u Sandžaku
Studija "Lokalni proizvodi - ključ za unapređenje regionalnog lanca vrednosti u turizmu"
Povratak na vrh

https://www.iVisa.com