O Projektu

USAID projekat održivog lokalnog razvoja je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj koji podržava lokalne samouprave, privatni sektor i civilno društvo da unaprede efikasnost i ostvare ekonomiju obima kroz međuopštinsku saradnju, sa ciljem ubrzanog ekonomskog razvoja. Ključne aktivnosti Projekta usmerene su na podršku otvaranju novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti u regionima. Projekat pruža stručno-savetodavnu pomoć i obezbeđuje bespovratna finansijska sredstva. 

AKTIVNOSTI

 • Pomoć međuopštinskim partnerstvima u razvoju privatnog sektora i stvaranju  uslova za otvaranje novih radnih mesta

Projekat pomaže partnerima da prepoznaju i realizuju konkretne aktivnosti usmerene na povećanje proizvodnje i investicija, unapređenje marketinga i jačanje ukupne konkurentnosti regiona

 • Podrška lokalnim samoupravama kako bi se omogućio ekonomski rast i porast investicija u međuopštinskim partnerstvima

Projekat pomaže partnerske gradove i opštine da usvoje znanja i steknu veštine neophodne za sveobuhvatan ekonomski razvoj

 • Ravnopravnije uključivanje mladih  u lokalne ekonomije

Kako bi se smanjile migracije i nezaposlenost mladih, Projekat radi na njihovom osposobljavanju da steknu znanja i veštine koje odgovaraju potrebama poslodavaca u partnerskim područjima međuopštinske saradnje

REZULTATI

Razvoj privatnog sektora kako bi se otvorila nova radna mesta:

 • Ustanovljeno je javno-privatno partnerstvo vredno preko milion EUR, između kompanije “Lafarž” i opštine Beočin, kako bi se kreirala nova industrijska zona, privukli investitori i otvorila nova radna mesta u novosadskom međuopštinskom partnerstvu
 • Opremljena je multi-medijalna laboratorija u IMPuls Centru za brzi razvoj proizvoda Mašinskog fakulteta u Kraljevu i pripremljen je biznis plan za Naučno-tehnološki park u Čačku, kako bi mala i srednja preduzeća iz regiona mogla da uvedu i primene  inovacije u poslovanju
 • Sa ciljem da se poveća izvoz, organizovane su obuke za proizvođače teksasa i obuće u novopazarskom i vranjskom partnerstvu i date konkretne preporuke za poboljšanja asortimana, proizvodnje i marketinga/promocije
 • Kako bi se pospešio razvoj mlekarskog sektora Peštera i povećala regionalna konkurentnost ovog kraja, urađeni su analiza lanca vrednosti i marketinški plan
 • Kako bi se podržao razvoj industrijske zone (IZ) “Bunuševac” u Vranju, urađen je Katastarsko-topografski plan, sa ciljem da se IZ poveže sa Koridorom 10
 • Održane su četiri obuke za privlačenje investicija i organizovana studijska poseta, kako bi se pomoglo lokalnim samoupravama u pronalaženju investitora i otvaranju novih radnih mesta
 • Završena je analiza sektora proizvodnje teksasa u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici i date su preporuke za ulazak na nova tržišta i privlačenje stranih kupaca i investitora


Lokalne samouprave omogućavaju ekonomski rast i investiranje:

 • Kako bi se privukle investicije, Projekat i NALED su pomogli partnerskim opštinama i gradovima da pripreme i predstave investitorima osam akcionih planova za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva
 • NALED je u 2012. sertifikovao Novi Sad, Sombor i Novu Varoš kao gradove/opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem; Formirane su baze podataka investitora i brownfield lokacija u 9 opština i gradova kako bi se poboljšalo njihovo poslovno okruženje
 • U saradnji sa NALED-om, identifikovane su regulatorne i administrativne prepreke za poslovni rast i razvoj u niškom partnerstvu; data je 21 preporuka za njihovo prevazilaženje
 • U saradnji sa SKGO, sprovodi se sveobuhvatan programa učenja o efikasnom upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem i privlačenju investicija za sve partnerske opštine i gradove


Unapređenje znanja i veština mladih i njihovo zapošljavanje:

 • Radne prakse: 162 mladih je steklo radno iskustvo kroz praksu u 53 preduzeća; Po završetku prakse 63 mladih se zaposlilo u firmama u kojima su obavljali praksu
 • Podrška preduzetništvu: 794 mladih prošlo je obuke za sticanje veština potrebnih za otpočinjanje i vođenje biznisa, dok je 504 mladih dobilo podršku u vođenju svojih firmi (kroz mentorstvo, studijska putovanja, pristup finansiranju). 16 mladih započelo je sopstveni biznis. Ukupno je zaposleno 436 mladih.
 • Formirano je osam mobilnih timova za karijerno vođenje i savetovanje koji su pružili usluge za preko 1.600 mladih u osam opština i gradova
 • 68 kompanija iz 20 opština se prijavilo da primi 321 mladih koji će sticati praktična znanja i iskustva tokom dvomesečne obuke, uz mogućnost zaposlenja nakon uspešno završene obuke

      https://www.iVisa.com