Uz stručno-savetodavnu pomoć, USAID Projekat održivog lokalnog razvoja daje i bespovratna finansijska sredstva (grantove) maksimalne ukupne vrednosti tri miliona dolara.

Program grantova pruža podršku organizacijama koje se smatraju ključnim za održivost aktivnosti nakon završetka Projekta, i/ili koje su prepoznale i definisale pripremne aktivnosti koje se trebaju sprovesti kako bi se međuopštinski projekti uspešno realizovali.

Grantovi se takođe koriste da bi se pomoglo područjima međuopštinske saradnje i/ili pojedinačnim gradovima i opštinama da odrede svoje razvojne prioritete prilikom privlačenja većih investicija i da se pozicioniraju kao lideri u donošenju odluka ključnih za ekonomski rast i razvoj.


Primaoci bespovratnih sredstava mogu biti profitne organizacije, nevladine organizacije, instituti, istraživačke institucije, organizacije za zastupanje, regionalne razvojne agencije i druge kvalifikovane organizacije.

Grantovi se dodeljuju kroz otvoren i transparentan proces. Prijave za grantove treba da se podnose kao odgovor na objavljen poziv za predloge projekata, koji će biti javno objavljen na ovom internet sajtu i/ili u sredstvima javnog informisanja.