Tenderi

Nema novih tendera

Zatvoreni tenderi:


Postavljen:
16.04.2014
Poziv za ponude - Online trening za korišćenje društvenih medija

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Organizaciju Online treninga za korišćenje društvenih medija

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 20.04.2014. Rok za dostavljanje ponuda je 25.04.2014.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals 032

RFP 032 Budget and Cost Proposal template

RFP 032 Sample Annual Marketing Plan


Krajnji rok:
25.04.2014
ZATVOREN
Postavljen:
16.04.2014
Poziv za ponude - CRM rešenja za Vojvodina Metal Klaster

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Razvoj CRM rešenja za Vojvodina Metal Kluster.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 20.04.2014. Rok za dostavljanje ponuda je 25.04.2014.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals 02IMCDNS02_2

RFP Budget and Cost Proposal template


Krajnji rok:
25.04.2014
ZATVOREN
Postavljen:
16.04.2014
Poziv za ponude - Trening za upravljanje kvalitetom za Vojvodina Metal Klaster

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Organizovanje treninga za upravljanje kvalitetom za članice Vojvodina Metal Klastera.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 20.04.2014. Rok za dostavljanje ponuda je 25.04.2014.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals 02IMCDNS02_1 

RFP Budget and Cost Proposal template


Krajnji rok:
25.04.2014
ZATVOREN
Postavljen:
05.02.2014
Poziv za ponude - Studija opravdanosti IZ Temerin

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Izradu studije opravdanosti sa idejnim projektom i Glavnog projekta izgradnje saobraćajnog priključka servisne saobraćajnice i projekta privremene saobraćajne signalizacije tokom izgradnje saobraćajnog priključka u novoj industrijskoj zoni u Temerinu.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 12.02.2014. Rok za dostavljanje ponuda je 19.02.2014.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku, osim Lokacijske dozvole):

Request for proposals 017

Lokacijska dozvola

RFP 017 Cost proposal and Budget template

RFP 017 Questions and Answers


Dodeljeno: Geomehanika d.o.o.
Krajnji rok:
19.02.2014
ZATVOREN
Postavljen:
25.12.2013
Poziv za ponude - Konstrukcija i instalacija plastenika u Novom Bečeju, Kikindi i Zrenjaninu

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Konstrukciju i instalaciju plastenika u Novom Bečeju, Kikindi i Zrenjaninu.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 22.01.2014. Rok za dostavljanje ponuda je 27.01.2014.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals 028

Annex: Cost Proposal and Budget Template

Questions and Answers

RFP 028 Amendment


Dodeljeno: ACFLEX d.o.o.
Krajnji rok:
27.01.2014
ZATVOREN
Postavljen:
07.12.2013
Poziv za ponude - Metodologija i usluge spajanja mladih i preduzeća u Programu obuka na radu

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za metodologiju i usluge koje treba pružiti kako bi se spojilo najmanje 240 mladih koji traže posao sa preduzećima koja će sprovesti program Obuke na radu, čime bi se prevazišla neusklađenost između ponude i tražnje za radnom snagom, sa krajnjim ciljem da se zaposli 100 mladih ljudi"

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 16.12.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 08.01.2014. do 10h.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals 025

Annex A&B

Annex C Cost Proposal and Budget Template

RFP 025 Amendment


Dodeljeno: Cromer Group d.o.o.
Krajnji rok:
08.01.2014
ZATVOREN
Postavljen:
01.11.2013
Poziv za ponude - Nabavka opreme za laboratoriju za testiranje kvaliteta i certifikaciju

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za nabavku opreme za Laboratoriju za testiranje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i certifikaciju izvoza. 

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 07.11.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 25.11.2013.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals 016

Financial proposal template

Request for proposals 016 Editable Section 

Questions and Answers

RFP 016 Amendment


Dodeljeno: DSP Chromatography d.o.o
Krajnji rok:
25.11.2013
ZATVOREN
Postavljen:
01.11.2013
Poziv za ponude - Postavljanje gasne instalacije za laboratoriju za testiranje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i certifikaciju izvoza.

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Postavljanje gasne instalacije za laboratoriju za testiranje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i certifikaciju izvoza. 

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 07.11.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 26.11.2013.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals 018

Financial proposal template

RFP 018 Amendment


Dodeljeno: Poništen poziv zbog nedostatka prijava
Krajnji rok:
26.11.2013
ZATVOREN
Postavljen:
19.10.2013
Poziv za ponude: Priprema idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju edukativnog centra za poljoprivredne proizvođače u Somboru

Projekat održivog lokalnog razvoja u Srbiji (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Pripremu idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Edukativnog centra za poljoprivredne proizvođače u Somboru.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 01.11.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 07.11.2013.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals

RFP Amendment


Dodeljeno: SET d.o.o.
Krajnji rok:
07.11.2013
ZATVOREN
Postavljen:
11.10.2013
Poziv za ponude: Tehnička kontrola izrade glavnog projekta za infrastrukturno opremanje IZ Bunuševac u Vranju

Projekat održivog lokalnog razvoja u Srbiji (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Tehničku kontrolu izrade glavnog projekta za infrastrukturno opremanje industrijske zone Bunuševac u Vranju.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 28.10.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 04.11.2013.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals

RFP Amendment No. 1


Dodeljeno: Iwa Consalt d.o.o.
Krajnji rok:
04.11.2013
ZATVOREN
Postavljen:
27.09.2013
Poziv za ponude: Izrada glavnog projekta za infrastrukturno opremanje nove industrijske zone u Beočinu

Projekat održivog lokalnog razvoja u Srbiji (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Izradu glavnog projekta za infrastrukturno opremanje nove industrijske zone u Beočinu.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 04.10.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2013.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals

Lokacijska dozvola 

Questions and answers


Dodeljeno: SAFEGE d.o.o.
Krajnji rok:
14.10.2013
ZATVOREN
Postavljen:
20.09.2013
Poziv za ponude - Geodetsko snimanje aerodrom Ponikve

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Geodetsko snimanje i izradu katastarsko-topografskog plana za izradu Plana generalne regulacije za investicionu lokaciju kompleksa aerodrome Ponikve koja se nalazi na teritoriji grada Užica i opštine Bajina Bašta.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 01.10.2013. 
Rok za dostavljanje ponuda je 07.10.2013.

Za više informacija preuzmite sledeća dokumenta (na engleskom jeziku):

Request for proposals

Kompleks aerodroma Ponikve

Questions and answers


Dodeljeno: Geodetic Office Kljajić
Krajnji rok:
07.10.2013
ZATVOREN
Postavljen:
26.07.2013
Poziv za ponude - projekat infrastrukture IZ Vranje

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Izradu glavnog projekta infrastrukture u industrijskoj zoni "Bunuševac" u Vranju.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 05.08.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 26.08.2013.

Plan detaljne regulacije možete preuzeti u kancelarijama Projekta, Koste Glavinića 23a, Beograd, od ponedeljka do petka 09:00 -17:00.   

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals

Annex A & B

Annex C

Questions and Answers


Dodeljeno: EHTING d.o.o.
Krajnji rok:
26.08.2013
ZATVOREN
Postavljen:
14.05.2013
Poziv za ponude - web site za IMPuls Kraljevo

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za izradu interaktivnog web sajta za IMPuls laboratoriju za 3D skeniranje, koja se nalazi u okviru Mašinskog fakulteta u Kraljevu. Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 18.05.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 28.05.2013.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals

Questions and answers

RFP_019_ImpulsWebSite_Amendment


Dodeljeno: Radionica Krug
Krajnji rok:
10.06.2013
ZATVOREN
Postavljen:
05.02.2013
Poziv za ponude - Studija o proceni tražnje za formiranjem integrisanog univerziteta u Užicu

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za pripremu Studije o proceni tražnje za formiranjem integrisanog univerziteta u Užicu. Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 08.02.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 18.02.2013 do 17:00h.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):
Request for proposals
Budget template 
Questions and Answers


Dodeljeno: Centar za obrazovne politike
Krajnji rok:
18.02.2013
ZATVOREN
Postavljen:
31.01.2013
Poziv za ponude - Organizacija promocije braunfild lokacija za investiranje

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Organizaciju promocije braunfild lokacija za investiranje – oživljavanje braunfild lokacija u južnoj Srbiji

Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 05.02.2014. Rok za dostavljanje ponuda je 19.02.2014.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

Request for proposals 030

Annex: Cost Proposal and Budget Template

RFP 030 Amendment


Krajnji rok:
19.02.2014
ZATVOREN
Postavljen:
15.01.2013
Poziv za ponude - Izrada studije izvodljivosti i ekonomske opravdanosti sistema za vodosnabdevanje Pusta reka

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za pripremu Studije opravdanosti za sistem vodosnabdevanja "Pusta reka". Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 23.01.2013. Rok za dostavljanje ponuda je 04.02.2013.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):
Request for proposals

Budget template


Dodeljeno: IWA Consalt d.o.o in association with Setec E&C d.o.o
Krajnji rok:
04.02.2013
ZATVOREN
Postavljen:
30.11.2012
Poziv za ponude - geodetsko snimanje i izrada katastarsko-topografskog plana za glavni projekat pristupnog puta – obilaznice za industrijsku zonu Bunuševac u Vranju

Projekat održivog lokalnog razvoja u Srbiji (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za sprovođenje geodetskog snimanja i izradu katastarsko-topografskog plana za glavni projekat pristupnog puta–obilaznice za  industrijsku zonu  Bunuševac u Vranju. Projekat će odgovoriti na sva pitanja upućena od strane potencijalnih ponuđača do 04.12.2012. Rok za dostavljanje ponuda je 14.12.2012.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):
Request for proposals
Budget template
Questions and answers


Dodeljeno: Geodux d.o.o.
Krajnji rok:
14.12.2012
ZATVOREN
acquistare tadalafil

https://www.iVisa.com